last logo.png

Talent and Wealth Relocation

CÁC CHƯƠNG TRÌNH CHO NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DOANH NHÂN

Calgary canada-day Pixabay-5370627.jpg

Khởi nghiệp
Start-Up Visa / SUV

11_Depositphotos_72202395_xl-2015.jpg

Doanh nhân Nova Scotia
NSNP Entrepreneur 

pexels-mentatdgt-937481.jpg

Tự làm chủ Québec
Businesspeople - Self-Employed

pexels-bongkarn-thanyakij-3788874.jpg

Doanh nhân Ontario
OINP Entrepreneur

07_Depositphotos_250259434_xl-2015.jpg

Doanh nhân Québec
​Businesspeople - Entrepreneur

06_Depositphotos_355718530_xl-2015.jpg

Tự làm làm chủ liên bang
Federal Self-Employed program

ĐỊNH CƯ CHUYÊN MÔN CAO / THỢ NGHỀ / LAO ĐỘNG

03_Depositphotos_171016622_xl-2015.jpg

Diện tay nghề chuyên môn liên bang
​Federal Skilled Worker (Express Entry)

Pexels_Toronto-cityscape-935474.jpg

Diện kinh nghiệm Canada
Canadian Experience Class (Express Entry)

Man and machine_AdobeStock_322682493.jpe

Diện thợ lành nghề liên bang
Federal Skilled Trades (Express Entry)

Asian Health care worker_Depositphotos_2

Caregiver - Chăm sóc cá nhân
Home Support Worker Pilot

09_Depositphotos_163392534_xl-2015.jpg

Tay nghề chuyên môn đang cần Ontario 
OINP Employer Job Offer In-Demand Skills

06_Depositphotos_132536468_xl-2015.jpg

Nông nghiệp Thực phẩm thí điểm
Federal Agri-Food Immigration Pilot

  • LinkedIn
  • Vietnamese Facebook Page

© 2018 by ​VietCannection

CanCham-logo-white-v1_01.png
White on Transparent.png

🇨🇦 CANADA: 1275 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Montréal, Québec, H3B 0G4 | 🇻🇳 VIỆT NAM: Tầng G, Tòa nhà Capital Place, số 6 Thái Văn Lung, Q.1, TP.HCM