ĐẦU TƯ, DI TRÚ & ĐỊNH CƯ CANADA

    Hội nhập để trở thành công dân toàn cầu

​​ 

 • Tư vấn lựa chọn các chương trình di trú thích hợp

 • Đầu tư định cư Québec, đề cử doanh nhân tỉnh bang

 • Nhập cư lao động theo ngành hoặc định cư có trình độ

 • Chương trình bảo lãnh đoàn tụ gia đình

 • Tìm kiếm và kết nối tới các cơ hội đầu tư tại Canada

 • Hỗ trợ xin Visa du lịch, Visa doanh nhân

 • Đồng hành, hướng dẫn khảo sát Canada

 • Lên lịch trình theo nhu cầu của khách hàng

 • Kết nối tới các cơ quan chính phủ để nhận sự trợ giúp

 • Hỗ trợ tìm chỗ ở giúp hòa nhập môi trường sống

     XUẤT NHẬP KHẨU

    Nâng cao chất lượng tiêu dùng cuộc sống

 • Cung cấp các sản phẩm, mặt hàng sản xuất tại Canada

 • Kết nối với những công ty phân phối và sản xuất

 • Tổ chức các chuyến khảo sát thị trường

 • Tháp tùng cách doanh nghiệp tiếp cận đối tác

 • Đại diện để xúc tiến với đối tác tiềm năng tại Canada

 • Thay mặt khách hàng đàm phán các hợp đồng

 • Tìm kiếm công ty vận chuyển thích hợp nhất

 • ​Hướng dẫn chọn lựa điều kiện thương mại Incoterms

 • Hoàn tất giấy tờ xuất khẩu các lô hàng từ Canada

 • ​Giám sát, đảm bảo các quy trình nhập hàng về Việt Nam